Perinnän kustannukset

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, minkälaisia kuluja perinnästä voi muodostua.

Radgivning Getty Images 993967980

Kuluttajasaatavien lakisääteiset kulut ensimmäisestä perintäkirjeestä:

  • 14 €, jos velan pääoma on enintään 100 €
  • 24 €, jos velan pääoma on yli 100 € ja enintään 1 000 €
  • 50 €, jos velan pääoma on yli 1 000 €

Maksusuunnitelmakulut:

  • Maksuajan pidennys yli 14 päivää, 5 €
  • Saatavan pääoma alle 100 € tai maksimissaan 4 erää, 20 €
  • Saatavan pääoma 100 – 1000 € ja yli 4 erää, 30 €
  • Saatavan pääoma yli 1000 € ja yli 4 erää, 50 €

Kuluttajasaatavien kulut perustuvat lakiin saatavien perinnästä. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Kulut on sidottu kulukattoon ja niitä peritään perintälain mukaisesti.

Yritysperinnässä perintäkulut perustuvat myös lakiin, mutta laissa ei ole asetettu niille kulukattoa. Perintäkulut muodostuvat yritysperinnässä perintätoimiston suorittamista toimenpiteistä ja näihin käytetystä työajasta. Edellä mainitut kulut sisältävät muun muassa toimeksiannon rekisteröinnin perintäjärjestelmään, maksuvaatimusten laatimisen, maksuvaatimusten lähettämisen, ilmoittamisen luottotietorekisteriin sekä materiaali- ja palkkakulut.

Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 velvoittaa velallista korvaamaan perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut riippumatta siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun.

Helloquence 5f Nm Wej4t AA unsplash